jaknasite.cz jaknasite.cz - Jak na sítě - Chcete to na sociálních sítích opravdu umět?

jaknasite.czWebsite Profile

Title: Jak na sítě - Chcete to na sociálních sítích opravdu umět?
Keywords:
Description:Chcete to na sociálních sítích opravdu umět?
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

jaknasite.cz Information

Website / Domain:jaknasite.cz
Website IP Address:52.29.195.17
Domain DNS Server:ns.forpsi.cz,ns.forpsi.net,ns.forpsi.it

jaknasite.cz ranks

Alexa Rank:21808823
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jaknasite.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,443
Daily Revenue:$12
Monthly Revenue:$365
Yearly Revenue:$$4,443
Daily Unique Visitors:1,120
Monthly Unique Visitors:33,600
Yearly Unique Visitors:408,800

jaknasite.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx/1.11.8
Date Mon, 15 Oct 2018 05:58:19 GMT

jaknasite.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

jaknasite.cz Similar Website

Domain WebSite Title
mujshare.cz Mujshare.cz aneb koho sledovat na sociálních sítích
dokonalaprace.cz dokonalaprace.cz | Jak dostat práci, kterou opravdu CHCETE.
silainternetu.cz Síla internetu - Získejte cenné informace o sociálních sítích a populárních zna?kách na internetu.
jakdoaustralie.cz Jak do Austrálie? Víza, letenky, studium a práce - Chcete vědět, jak na víza do Austrálie, kde sehn...
belenizubu.info Bělení zub? => zá?ivy úsměv m??e mít opravdu ka?dy, víme jak na to!
site-na-ploty.cz Stínící sítě na plot Stínící sítě na plot - úvod
site-pama.cz Ochranné sítě Praha, stínící sítě na ploty, le?ená?ské sítě, pr?myslové sítě Praha, sítě na kurty, ...
jaknainternet.cz Jak na Internet - Jak na Internet
bimont.cz BIMONT s.r.o. - montá?ní práce na sítích NN a VN
jaknadrevostavbu.cz Jak na d?evostavbu
jaknaskoly.cz úvod - Jak na ?koly
zhubnout.net Jak na hubnutí
jaknakavu.eu Jak na kávu
interupce.info JAK NA interupce miniinterupce
doitwiki.cz DoIt Wiki - jak na to
jaknafacebook.com Jak na facebook
vanco.cz VanCo | Specialista na bezdrátové a optické sítě
plachty.org Plachty krycí a stínící sítě na plot - shop

jaknasite.cz Alexa Rank History Chart

jaknasite.cz aleax

jaknasite.cz Html To Plain Text

Jak na sítě - Chcete to na sociálních sítích opravdu umět? rozbalit menu úvodo násreferenceprogramtermíny a cenyp?ihlá?kaFAQkontakty Dvoudenní seminá? Michelle Losekoot a Eli?ky Vyhnánkové Jak na sítě 23.-24.6 a 15.-16.9 v PrazeP?ejít na p?ihlá?ku Chcete to na sociálních sítích opravdu umět? Nesta?í jen znát pár tip? a trik?, je pot?eba mít pevné základy. Michelle s Eli?kou vám vysypou z rukávu v?e, co se za několik let o marketingu na sítích nau?ily. ?eká vás dvoudenní intenzivní kurz plny teorie, p?íklad? z praxe a spousty mo?ností si v?e na místě vyzkou?et. Cílem kurzu toti? není mít v ?uplíku dal?í certifikát, ale vědět u? následující den, co m??ete na sítích dělat lépe, jinak a jak p?esně na to. #jaknasite Tohle ?kolení je pro vás, pokud... Jste za?ínající správce Facebookové stránky Neznáte pojmy jako bidding, CTA, CPC a CPM Nepou?íváte Power editor nebo Business manager Nemáte strategii firemních sociáních sítí Házíte na v?echny sítě ten samy obsah Nevíte, co máte na ty sítě neustále dávat Eli?ka Vyhnánková Eli?ka ?ila na sociálních sítích je?tě p?edtím, ne? to bylo cool. Její největ?í vá?eň se stala po několika letech i jejím zaměstnáním. Nejvíc zku?eností nasbírala v NEWTON Media, kde se starala o rozvoj nástroj? na monitoring sociálních sítích. Je t?etím rokem na volné noze jako konzultantka a lektorka sociálních médií. Pravidelně p?edná?í na odbornych konferencích, publikuje, ob?as také moderuje, ve volném ?ase se vět?inou věnuje svému druhému koní?ku - film?m a seriál?m. Te? se t?eba zabyvá startupem Filmtoro. Michelle Losekoot Michelle je byvalá noviná?ka a studentka tv?r?ího psaní. Zjistila ale, ?e ji víc baví vyprávět p?íběhy online. Stará se firmám o sociální sítě a texty. Vymy?lí se svymi klienty dobry obsah, pe?uje o komunity a vytvá?í konverzace. ?asto ?kolí firemní tymy, aby v?e zvládly samy. Vede ve?ejné kurzy o sociálních sítích, tv?r?ím psaní a copywritingu. Má za sebou p?es 500 hodin ?kolení. Pí?e, i kdy? má zrovna volno, momentálně t?eba blog Bezjablka.cz. Klienti Eli?ka Michelle První denDruhy den 9:00 úvod úvod do sociálních sítí 10:00 Obsah na sociálních sítích Sociální sítě jako sou?ást obsahového marketingu P?íběhy v marketingu a reklamě Archetypy zna?ek Manipulace a emoce 20 min p?estávka 11:30 Facebook Historie a budoucnost Facebooku Filtrovací mechanismy p?i zobrazování p?íspěvk? Koloběh ?ivota facebookového obsahu a stránky Jak prakticky ovládat u?ivatelskou hlavní stránku Instagram a WhatsApp 13:00 Oběd 14:00 Tipy & triky Jakych chyb se vyvarovat? Jaké jsou trendy v roce 2016? 15 min p?estávka 15:45 Copywriting / texty pro web Offline vs online texty Jak lidé ?tou Cílová skupina, ideální ?tená?, persony Jak psát ?lánky, blogy a posty na sociální sítě ?emu se vyhnout 17:00 Diskuse & otázky 17:30 Konec prvního dne 9:00 Reklama na Facebooku Persony a cílové skupiny Co umí facebooková reklama Cílení a vytvá?ení reklamních kampaní Praktická ukázka vytvo?ení placené propagace 15 min p?estávka 11:15 Instagram Historie Instagramu U?ivatelé a jejich chování Firemní vyu?ití & reklamy & kampaně úspě?né kampaně 12:30 Oběd 13:15 LinkedIn LinkedIn jako byznysovy nástroj Jak udělat excelentní osobní profil Pokro?ilé vyhledávání Komunikace a získávání zajímavych kontakt? Stránky spole?ností, skupiny, placené varianty 15 min p?estávka 15:30 Twitter Historie Twitteru U?ivatelé a jejich chování Psaná i nepsaná pravidla Firemní komunikace & propagace Influence?i, trollové a hate?i úspě?né kampaně a faily 17:00 Diskuse, otázky a odpovědi 17:30 Závěr kurzu V ceně je zahrnuto Ukázková tvorba obsahové strategie Celodenní ob?erstvení a oběd Vytvo?ení vlastních person a cílovych skupin Navazující studijní materiály Pracovní listy ke kurzu 23.- 24.6.2017 Zbyvá 7 volnych míst 15.- 16.9.2017 Zbyvá 12 volnych míst 9 800,- v? DPH 8 099,- bez DPH PRAHA P?ihlá?ka Vyberte termín 23.- 24.6.2017 15.- 16.9.2017 Vzkaz pro lektorky Odeslat p?ihlá?ku FAQ Pro koho je tohle ?kolení? Pro v?echny podnikatele, ?ivnostníky, freelancery, majitele firem a za?ínající marketéry, kte?í chtějí dob?e propagovat svou zna?ku na sociálních sítích. Co musím umět? Odpíchneme se od toho, ?e máte ú?et na Facebooku a soukromě se na něm ob?as pohybujete. V?e ostatní do?eneme. Jídlo je v ceně? Ano, o jídlo se v?bec starat nemusíte. Na místě bude cely den ob?erstvení a v ceně je také oběd. Jak m??u zaplatit? P?ihlá?ku zapla?te bankovním p?evodem. Nejpozději do 24 hodin od registrace dostanete v?echny pot?ebné informace k platbě e-mailem. Do kdy musím zaplatit? Do 7 dn? od p?ihlá?ení. Vě?íme, ?e kdy? b?h zvládl stvo?it za 7 dní svět, vy zvládnete je?tě vět?í vyzvy! :-) Pokud nebude kurzovné zaplacené do 7 dn?, místo propadá náhradníkovi. Co kdy? mi do toho něco vleze? Stát se m??e v?echno, my víme. Pokud se odhlásíte e-mailem do 14 dn? p?ed termínem, vrátíme vám 70 % z kurzovného. Po uplynutí tohoto termínu vám budeme ú?tovat storno poplatek 50 % z kurzovného. Vystavíte mi fakturu? Ano, sta?í vyplnit v p?ihlá?ce své faktura?ní údaje. Co si mám vzít sebou? Dobrou náladu a notebook / tablet. Pokud ?ádny notebook nemáte, nevadí, zvládneme to i bez něj. Papíry a tu?ky budou na místě. Dvoudenní seminá? Michelle Losekoot a Eli?ky Vyhnánkové Jak na sítě 23.-24.6 a 15.-16.9 v Praze chcivedet@jaknasite.cz Michellewww.losekoot.cz Eli?kawww.vyhnankova.cz

jaknasite.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Tue May 30 18:23:48 2017
domain: jaknasite.cz
registrant: MANGOWEB
nsset: FORPSI
keyset: FORPSI-KS-LSBF1GSQ
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 11.03.2016 13:46:10
changed: 18.11.2016 14:09:51
expire: 11.03.2020
contact: MANGOWEB
org: manGoweb, s.r.o.
name: Pavel Fuchs
address: K Rovinám 538
address: Praha 5 - Jinonice
address: 15800
address: CZ
phone: +420.737763307
e-mail: info@mangoweb.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 09.10.2013 16:22:24
nsset: FORPSI
nserver: ns.forpsi.net
nserver: ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver: ns.forpsi.it
tech-c: FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 01.10.2007 10:19:47
changed: 05.01.2016 11:50:14
contact: FORPSI
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Kti? 2
address: Kti?
address: 38403
address: CZ
fax-no: +420.383835354
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 04.08.2008 14:42:08
changed: 06.06.2011 13:55:12
keyset: FORPSI-KS-LSBF1GSQ
dnskey: 257 3 5 AwEAAa0w7pzPMcrX+5RFP4KQEYkseXXeIFJamQKIV74QgMHe+RymaDz/75hdb4Hau16vzDlL/39/ORHAVp/BEe9uwmF3BkLTw+UkvOREbSP7/pGr5/0nzu0Ywumok2+inEx0A/9/gpedqhvplYUJ91a/10okCuGAGSIJwCEiscrE2kBkYN4ZaN6xjGMK0SjBKJzDa7Jd2mjg5qd7uZBu++lgevSBt+oiOGGdGAKDZ3MQm4dLi1UKqT4O5Due2brqjJo2IB7F2HqmogUYdMMQ08DEexheJTm0RyzFZaUqhSV+CHMo6818pSvbW6IEc7ujz+uJ1JqnALvo0zBOhNxQOmoK+mM=
tech-c: FORPSI-KEYSET
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 11.03.2016 14:00:34
contact: FORPSI-KEYSET
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Kti? 2
address: Kti?
address: 38403
address: CZ
phone: +420.383835353
fax-no: +420.383835354
e-mail: domain@forpsi.com
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 12.12.2011 11:16:3


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en